Колесников , А. (2023) «Вчення про частини мови як розділ парадигмології: лінгводидактичний аспект», Філологічні діалоги, (9), с. С. 74-84. доступний у: http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/fildialohy/article/view/709 (дата звернення: 23Липень2024).