Колесников , Андрій. 2023. «Вчення про частини мови як розділ парадигмології: лінгводидактичний аспект». Філологічні діалоги, вип. 9 (Лютий), С. 74-84. http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/fildialohy/article/view/709.