Колесников , А. (2023). Вчення про частини мови як розділ парадигмології: лінгводидактичний аспект. Філологічні діалоги, (9), С. 74-84. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/fildialohy/article/view/709