Олійник , І. (2023). «Казка про калинову сопілку» О. Забужко в інтертекстуальних зв’язках. Філологічні діалоги, (9), С. 90-96. вилучено із http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/fildialohy/article/view/686