(1)
Колесников , А. Вчення про частини мови як розділ парадигмології: лінгводидактичний аспект. Філологічні діалоги 2023, С. 74-84.