[1]
Колесников , А. 2023. Вчення про частини мови як розділ парадигмології: лінгводидактичний аспект. Філологічні діалоги. 9 (Лют 2023), С. 74-84.